Voorwaarden

Zorg ervoor dat u onze algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat u doorgaat met uw boeking.

Casa Ciclismo (Lieuwe Westra, NIF Y2208400T) accepteert boekingen enkel onder de volgende voorwaarden:

Algemeen

U boekt een actieve vakantie en er zijn risico’s verbonden aan dit type reizen. Alle ritten zijn op de openbare weg, daarom moeten de geldende wet en regelgeving alsmede de geldende verkeersregels worden gevolgd en gerespecteerd.

Casa Ciclismo accepteert geen verantwoordelijkheid voor overlijden, ziekte of letsel van haar klanten tijdens uw verblijf.

Cycle Ciclismo aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schadeclaims, kosten of financieel verlies als gevolg van inherente risico’s.

Voorwaarden boekingen

Betaling

Boekingen die meer dan 30 dagen vóór de tourdatum worden gedaan, vereisen een aanbetaling van 50% om de boeking te garanderen. Het resterende uitstaande saldo dient u ten minste 30 dagen vóór de tourdatum te hebben voldaan.

Wanneer u een boeking maakt op minder dan 30 dagen  vóór uw tourdatum, dan dient u het totale bedrag volledig te hebben voldaan om uw boeking te bevestigen en te garanderen.

Indien u niet binnen de aangegeven data heeft betaalt, dan behoudt Casa Ciclismo zich het recht voor om uw tour te annuleren zonder verdere opgaaf van redenen.

Prijzen

Casa Ciclismo biedt alle prijzen aan in euro’s en inclusief IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) ook bekend als btw.

Veranderingen

Eventuele wijzigingen in uw boeking moeten schriftelijk worden meegedeeld en zijn pas geldig nadat deze door ons zijn bevestigd. Dit omvat onder andere maar niet uitsluitend, wijzigingen in de samenstelling van de groep, wijzigingen in het huren van fietsen alsmede wijzigingen in de luchthaventransfers.

Annuleringen

We raden u aan een reisverzekering af te sluiten, inclusief annuleringsdekking.

Annuleringen dienen schriftelijk te geschieden en te worden gericht aan: info@casaciclismo.com.

Annuleringen zijn enkel gelding indien deze door Casa Ciclismo zijn ontvangen en bevestigd.

De volgende kosten zijn van toepassing op de annulering van reizen:

  • 30 of meer dagen vóór de tourdatum, volledige restitutie van uw betaling door Casa Ciclismo.
  • 22 tot 29 dagen vóór de tourdatum – 70% van de tourkosten door u verschuldigd, 30% restitutie van uw betaling door Casa Ciclismo.
  • 21 dagen of minder vóór de tourdatum – 100% van de tourkosten door u verschuldigd, geen restitutie van uw betaling door Casa Ciclismo

Veiligheid

Casa Ciclismo behoudt zich het recht voor om begeleide ritten te wijzigen of te annuleren in geval van regen, slecht weer of andere potentiële risico’s die de veiligheid van renners in gevaar kunnen brengen.

Het is verplicht om tijdens alle begeleide ritten een helm te dragen.

Overmacht

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, kosten of schade wanneer de boeking moet worden gewijzigd of geannuleerd, of wanneer wij niet in staat zijn om contractuele verplichtingen na te komen als gevolg van gebeurtenissen van ‘overmacht’.

Overmacht verwijst naar elke gebeurtenis die redelijkerwijs niet kan worden tegengegaan, of het resultaat kon redelijkerwijs niet worden vermeden door Casa Ciclismo of onze leveranciers. Deze gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, oorlogsdreiging, weersomstandigheden, brand, industriële geschillen en burgerlijke conflicten.

Fietsen

Alle fietsen gehuurd door Casa Ciclismo vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant voor de duur van de reis. Elke schade of verlies van fietsen is de verantwoordelijkheid van de klant.

Vluchten

Casa Ciclismo regelt geen vluchten, u bent verplicht om uw eigen vluchten cq reisarrangementen naar de luchthaven van Alicante of die van Valencia te regelen.

Materiële schade en verloren sleutels

Eventuele schade aan de villa en/of de inboedel tijdens uw verblijf moet worden gemeld.

De accommodatie wordt aan het einde van uw verblijf geïnspecteerd en er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor geconstateerde schade of vermiste inboedel. In het geval dat aan u uitgegeven sleutels niet worden teruggegeven aan het einde van uw verblijf, worden de kosten voor vervanging bij u in rekening gebracht.